O nás a cideru


Největšího rozmachu vysazování alejí ovocných stromů zažily České země v baroku. Tyto liniové výsadby měly účel ochrany pro vojska,  dále účel orientační ale také zásobovaly obyvatelstvo ovocem. 

Hlučínsko nebylo výjimkou a takto zakořeněná tradice výsadeb podél cest se i dnes projevuje fragmenty dožívajících stromořadí. 

Obnova ovocných stezek je tedy nasnadě ale co s jablky, když obyvatelstvo dnes preferuje krásné souměrné a vybarvené ovoce ze sadů?

Potravinářství je pro mě přitažlivým odvětvím seberealizace skrze vytváření nových produktů. Už od začátku podnikání jsem věděl, že chci dělat čistý produkt bez chemie, z přírodních a pokud možno lokálních surovin. Důvodem, že se nakonec rozhodnu pro cider, byla atraktivnost tohoto pití a dostupnost surovin. 

Cider První Prajzské je vyráběn z moštu jablek, hrušní či kdoulí. Tento mošt je přirozeně fermentován, dále odkalován a zraje v láhvích, kde získává svou perlivost. Do cideru nejsou přidávány žádné konzervanty ani umělá sladidla.

Více jak rok zrající cider je přirozeně suchý, osvěžující a na stole vždy vítaný.

Mým cílem je i nadále využívat místních surovin a vytvářet z nich produkt s přidanou hodnotou. Dále se zasadit o obnovu dožívajících alejí a zachování genofondu lokálních odrůd jabloní. 

A proč jabloňový květ? Jednoduše proto, že jsem kvítko.. tedy předci byli Kvítkovi. 

Pij co tvému srdci lahodí...